Koperstraat 17 - 3067 GL Rotterdam - Telefoon: 085 0487695

Privacyreglement

Privacyverklaring Bungelland

Als u contact met ons zoekt, hebben wij uw persoonsgegevens nodig om ervoor zorgen dat wij u goed kunnen bedienen. Wij springen altijd zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij dragen er zorg voor en bewaren ze veilig. Wat wij met uw persoonsgegevens doen en waarom we ze nodig hebben vertellen we hier graag. Als u na het lezen van onze privacyverklaring vragen heeft, neem dan gerust contact op met ons via e-mail: info@bungelland.nl.  

  

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd wijzigen als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. De meest actuele privacyverklaring vindt u op www.bungelland.nl. Wij raden u aan om de privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. U ziet hier altijd de laatste datum van wijziging.

Deze privacyverklaring  is voor het laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

www.bungelland.nl

Bungelland 

Koperstraat 17

3067 GL  Rotterdam

 

Wanneer is de privacyverklaring van toepassing?

De privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens welke Bungelland verwerkt van iedereen die weleens contact heeft (gehad), zoals onze bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. 

 

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu. Denk aan uw naam, telefoonnummer, geslacht, geboortedatum, adres of e-mailadres. 

 

Van wie verwerken wij persoonsgegevens en hoe verkrijgen wij deze gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die direct contact heeft (gehad) met Bungelland. We krijgen de gegevens rechtstreeks van u, wanneer u onze website bezoekt, een  contactformulier invult of een feestje boekt.

 

Welke persoonsgegevens delen wij met derden, waarvoor gebruiken wij die en hoelang worden deze bewaard?

Welke persoonsgegevens verwerken derden voor ons:

  • voor- en achternaam
  • geslacht
  • geboortedatum
  • adresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mailadres
  • IP-adres.

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij maken gebruik van een derde partij voor:

  • het verzorgen van de website;
  • reserveringssysteem kinderfeestjes;
  • het verzorgen van nieuwsbrieven, mailingen en uitnodigingen.

 

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te leveren. 

Persoonsgegevens bij informatieverzoek en reservering van feestjes: maximaal 1 jaar (ter kwaliteitsverbetering van reactie op informatieverzoeken en toekomstige boekingen).

Nieuwsbrieven, mailingen en uitnodigingen: maximaal 1 jaar na laatste contact.

 

Binnen de EU?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

 

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

Bungelland neemt veel maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen misbruik en ongeautoriseerde toegang. Dit doen we zowel op organisatorisch als technisch gebied. Mocht u het gevoel hebben dat dit niet (goed) gebeurt, laat het ons dan weten.

 

Hoe gaan wij om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens (van kinderen) die wij verwerken?

Bungelland verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar. Onze website en/of services hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of verzorger. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders/verzorgers dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bungelland.nl en dan verwijderen wij deze informatie.

 

Wat doen wij met cookies, of vergelijkbare technieken?

Bungelland maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze ‘analytische cookies’ bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. Bungelland kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld. U ontvangt van ons daarom geen cookiemelding.

 

Hoe gaan wij om met Social media?

Bungelland krijgt geen toegang tot uw social media account. Wij raden u aan om het privacy beleid van de social media partijen waar u een account hebt, goed door te nemen, zodat u weet hoe uw gegevens worden gebruikt en hoe u uw instellingen kunt aanpassen. Wij hanteren gebruiksregels voor social media. Deze zijn in de vestiging van Bungelland te vinden.

 

Wat doen wij met camerabewaking?

Bungelland stelt dat camerabewaking noodzakelijk is ter bescherming van haar werknemers, bezoekers en het bedrijf. Camerabeelden worden maximaal 30 dagen bewaard, tenzij het noodzakelijk is deze langer te bewaren.

 

 

Welke rechten kunt u uitoefenen met betrekking tot uw gegevens?

Recht op informatie:

U heeft het recht op een begrijpelijke en transparante uitleg over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u in dat verband kunt uitoefenen. In deze privacyverklaring hebben wij daarom uitgebreid uitgelegd welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Recht op inzage:

U heeft het recht om te allen tijde inzage van ons te vragen in de gegevens die wij over u beschikbaar hebben. U kunt dat aanvragen via info@bungelland.nl. Aanvragen verwerken wij binnen uiterlijk 30 dagen.

 

Recht op correctie:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens te laten corrigeren als deze onjuist of verouderd zijn en/of om ze te laten aanvullen als ze onvolledig zijn. 

 

Recht om bezwaar te maken:

U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als u het niet eens bent met de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken. Zo kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens niet langer te gebruiken.

 

Recht om vergeten te worden/verzoek om account te verwijderen:

U heeft het recht om ons te verzoeken om alle persoonsgegevens die wij van u hebben te verwijderen. Wanneer u een verzoek indient om uw persoonsgegevens te verwijderen, zullen wij deze gegevens, die tot u herleidbaar zijn verwijderen, behalve de persoonsgegevens die wij op basis van de wet moeten of mogen bewaren. Wij bieden u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen via info@bungelland.nl. 

 

Recht om een klacht in te dienen:

U heeft het recht om een klacht in te dienen over de wijze waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wanneer u een klacht heeft, dan lossen wij dat het liefst zelf met u op. Stuur hiervoor een mail aan info@bungelland.nl. 

Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Vragen?

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!